Een wereldwijd dilemma voor delta's:

vluchten of blijven?

Nederland moet zich voorbereiden op grote structurele beschermingsmaatregelen tegen zeespiegelstijging. Financieel kunnen wij ons dat veroorloven. Maar hoe zit dat bij minder draagkrachtige delta’s in de wereld en hoe kan Nederland daar een bijdrage aan leveren?.

Een wereldwijd dilemma voor delta's: Vluchten of blijven? H2O 19 febr. 2020

Zeespiegelstijging voor Nederlandse kust dreigt

fors te versnellen knmi 25 oktober 2021

Het wordt steeds duidelijker dat de zeespiegelstijging voor onze kust, die tot nu toe achter bleef bij de mondiale stijging, fors kan gaan versnellen. Ook al proberen we de emissies van broeikasgassen te beperken, als gevolg van menselijk handelen tijdens de laatste 150 jaar zal het proces van mondiale opwarming nog eeuwen voortgaan. Een stijging van het zeepeil aan onze kust van 2 m in 2100 is dan ook mogelijk. Dat betekent dat er geen tijd meer is te verliezen om grootschalige maatregelen te nemen.

 

Het Nederlandse watersysteem over honderd jaar

Medewerkers van de Wageningen Universiteit durfden het anno 2020 aan om een kaart van het hoofdwatersysteem te schetsen, zoals het zou kunnen zijn over honderd jaar in 2120.

Is het een visie, een utopie of een grabbelton van ideeën?

Waterforum legde de kaart voor aan waterhuishoudingdeskundigen en tekende enkele opmerkelijke bevindingen op. "Waar zijn de mensen?" "Zout hoort in zee!"

Matthijs Kok (TU Delft), Jos van Alphen (staf deltacommissaris) en Wil Borm (Adviesgroep Borm & Huijgens) geven commentaar op de kaart 2120.

U leest het artikel via deze link op pagina 17 t/m 20.