In memoriam Rob van den Haak

Op 4 augustus 2019 overleed Rob van den Haak op 90-jarige leeftijd. Rob heeft een zeer grote bijdrage geleverd aan het Nederlandse waterbeheer door, op een wijze die we tegenwoordig als Building with Nature zouden typeren, een integraal totaalplan te ontwerpen voor een klimaatbestendig Nederland, dat bekend staat onder de naam De Haakse Zeedijk.

Samen met Pieter Stokman en later met Dick Butijn heeft hij dit visionair plan nader uitgewerkt en gepromoot. Jammer dat hij nu niet meer mee kan maken dat zijn plannen, die eerst als te rigoureus en politiek onhaalbaar terzijde werden geschoven, nu vanwege klimaatverandering en zeespiegelstijging steeds meer aandacht krijgen.

Rob was een inventieve en veelzijdige ingenieur, die als een uitvinder gedreven zocht naar technische oplossingen voor problemen die zich aandienden. Zo ontwierp hij ook drijvende golfdempers die in de toekomst een belangrijke rol kunnen spelen bij de totstandkoming van een duurzaam aangroeiende kust zonder brandstofverbruik en CO2-uitstoot.

Terugkijkend op jaren van sparren, samenwerken en het delen van onze bezorgdheid over de toekomst van Nederland, zullen we het enthousiasme en blijvend optimisme van hem missen en zijn naam in ere houden. Zoals Rob wenste is ir. Dick Butijn nu de contactpersoon inzake de Haakse Zeedijk.

Via onderstaande link kunt u een korte film zien die relatief kort voor zijn overlijden nog gemaakt is in opdracht van de Dutch Coast Challenge.

 

Video

Artikel H2O

Artikel Waterforum