De Flevodelta

De problemen in de randmeren van de Flevopolder met overmatige groei van waterplanten vragen om een oplossing. Een betrekkelijk snel realiseerbare oplossing lijkt de doorstroming van de randmeren met IJsselwater. Dat kan met een sluis aan het einde van het Ketelmeer en open verbindingen tussen de randmeren. Op die manier komt het rivierwater vanzelf in het IJmeer en stroomt vervolgens door het Markermeer naar het IJsselmeer. Zo snijdt het mes van twee kanten en kan er in de toekomst voortgebouwd (Markerwadden, e.a.) worden op dit concept.
Dan komt onderstaande schets uit 2011 er net even iets anders uit te zien.

 

Houtribdijk als doorlaatdijk
Vanaf het huidige IJmeer kan het rivierwater zich splitsen tussen nog nader te bepalen deelgebieden, waarna meanderende geulen uitmonden in het IJsselmeer via openingen in de Houtribdijk. Het Markermeer verandert zo in een kraamkamer en verbindingsgebied voor vissen van de rivieren, het IJsselmeer en de zee.
Aan beide zijden versterken meegroeiende klimaatbuffers de `doorlaatdijk´ en kunnen natuurlijke processen eeuwenlang voortgaan.

Op weg naar diversiteit
Sinds de aanleg van de Houtribdijk in 1976 is de ecologische toestand van het Markermeer fors achteruitgegaan.
Zoals de Vereniging Vrienden van de Markerwaard voorstaat in haar uitgave `MarkerMeer Meer waard`, pleiten ook wij voor een duurzame en multifunctionele inrichting. De 700 km² eentonige, troebele en ondiepe watervlakte dient plaats te maken voor diversiteit, voor een geleidelijk veranderend en rijk geschakeerd landschap. Open verbindingen maken dat gebruiksfuncties als zoetwatervoorziening, scheepvaart, recreatie, wonen, landbouw, windenergieparken en natuur kunnen meeliften.

Een deltalandschap. Foto: C. Huijgens

De eerste aanzet tot een Flevodelta
De plannen van Natuurmonumenten en de WMIJ zijn slechts een eerste aanzet om op de korte termijn tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering te komen. Doorstroming met rivierwater hangt vervolgens samen met het nog nader uit te werken Deltaprogramma.
Pas als er een definitieve beslissing wordt genomen over onder meer de afsluiting van de Nieuwe Waterweg, komen er blijvende garanties voor optimale integratie binnen het rivierensysteem. Vanaf dat moment kunnen planvorming en inrichting zich verder evolueren in de richting van een Flevodelta.

W. Borm

Adviesgroep Borm & Huijgens – integraal waterbeheer oktober 2012

Herzien april 2013