Adviesgroep Borm & Huijgens

Natuurbeschermingsachtergrond.
Lid SOVON (Stichting Ornithologisch Veldonderzoek Nederland)
Lid Vogelbescherming.
Lid Westbrabantse Vogelwerkgroep.
Lid Madese Natuurvrienden (Werkgroep Biesbosch, Werkgroep Vogels).
Lid Klankbordgroep Noordwaard Biesbosch (Ruimte voor de Rivier project)
Biesboschgids in de Brabantse Biesbosch (25 jaar).
Voorzitter werkgroep Milieu en Natuur, zustergemeentes Made-Kożmin (Polen).
Betrokken bij het tot stand komen van het Nationaal Park de Biesbosch en lid van diverse klankbord- en gebruikersgroepen.
Onderscheiden met de plaatselijke ‘Bever’ voor natuur- en milieubescherming en educatie. Onderscheiden als ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Werksituatie: 35 jaar in dienst geweest bij Rijkswaterstaat, Dir. Zeeland, Dienst der Zuiderzee Werken, Wat.& Wat. (instrumentatie), Deltawerken, Dir Noordzee (beheerder Meetnet Noordzee), Bouwdienst en NV Westerscheldetunnel (ontwerp disciplineleider technische installaties).


Natuurbeschermingsachtergrond.
Lid RAVON( Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)
Lid Madese Natuurvrienden (Werkgroep Biesbosch, Werkgroep Hydrobiologie, Werkgroep Natuurpark).
Docent Biesbosch Natuurgidsen opleiding.
Betrokken bij het tot stand komen van het Nationaal Park de Biesbosch en lid van diverse klankbord- en gebruikersgroepen.
Onderscheiden als lid in de Orde van Oranje Nassau voor zijn bijdragen aan de plaatselijke en provinciale natuur- en milieubescherming en educatie.
Werksituatie: Docent Biologie en Beeldende Vorming op het Cambreur College te Dongen.


Natuurbeschermingsachtergrond.
Voorzitter Stichting Liniehof, beheer natuurpark en Milieu Educatief Centrum
Lid Madese Natuurvrienden, (werkgroep Biesbosch, Werkgroep Hydrobiologie)
Werksituatie:
In zijn werkzame leven was hij WTB- en Corrosion- Engineer en in die hoedanigheid betrokken bij uitvoering van diverse werktuigbouwkundige projecten, offshore op het gebied van platforms en onshore bij bruggen en sluizen, scheepsbouw en staalconstructies. Was tevens lid van NNI normcommissies, Staalconstructies, RVS in constructies, NEN Koelwater
In samenwerking met gebruikers van oppervlaktewater, leveranciers van chemicaliën, verschillende ministeries en het IPPC verantwoordelijk voor onderzoek naar hergebruik van waste water alsook voor kennisoverdracht op het gebied van industrieel koelwater, legionellapreventie in koeltorens en de BAT’s (Best Available Technologies) op dit vakgebied.
Daarnaast was hij uitvoerend secretaris van de Nederlandse werkgroep Industriële waterbehandeling, nu SKIW (Stichting Kennisoverdracht Industrie Water)
Sinds 2008 betrokken bij Adviesgroep Borm & Huijgens.

Het vaste team van B&H: v.l.n.r. Domien van den Berg, Wil Borm, Martien Boelaars, Cor Huijgens en Clemens de Witte.

 

Enkele publicaties Borm & Huijgens

“Nationaal Park de Biesbosch, een samenspel van onzekerheden en mogelijkheden”, De Levende Natuur nr. 93-3, 1992.

“Nationaal Park de Biesbosch en de Haringvlietsluizen”, thema-uitgave De Roerdomp nr. 1 1999

Diverse artikelen in Perspectief nr.3 oktober 2008

Publicaties over landelijk waterbeheer in Waterforum Online, Waterforum Magazine en H2O.

Talrijke krantenartikelen, bijdragen aan sectorale uitgaven en vaksites (zie ook deze website B&H)