De toekomst van de Oosterschelde

Zeeland wil de eerste klimaatbestendige regio ter wereld worden.
Klimaatverandering vraagt nu al om meer zoetwatervoorraad, extra berging voor rivierwaterveiligheid en het tegengaan van verzilting. Vervolgens is bij toenemende zeespiegelstijging een sterke en duurzame bescherming aan de kustzijde gewenst.
Wat betekent dit tezamen voor de Oosterschelde en de stormvloedkering?

Dat leest u in

Een veilige en leefbare toekomst voor de Oosterschelde

 

 

De iconische Zeelandbrug bereikt het einde van haar levensduur. Komt er een nieuwe brug, tunnel of dam? Of misschien in het geheel geen vervanging.

Wanneer er geen vervanging komt zal het zware verkeer om moeten rijden en wordt het geen dam dan wordt de Oosterschelde bij zeespiegelstijging geheel zoet.

Hierover leest u in:

Vervang de Zeelandbrug door een dam